ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2021 - 2022

Όλοι οι ειδικευόμενοι συνάδελφοι που ξεκίνησαν την ειδικότητά τους από 1/1/2019 θα πρέπει να συμπληρώνουν το Βιβλιάριο Ειδικευομένων. Τα βιβλιάρια αυτά θα σας ζητηθούν στο πέρας της ειδικότητάς σας κατά την διαδικασία των εξετάσεων.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ
Μάθημα Ημερομηνία Πρόγραμμα
1ο Μάθημα - Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο ΕΓΕ 21 Οκτωβρίου 2021
14.00 - 18.00

1o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Αχαλασία οισοφάγου: Διάγνωση και επιλογή θεραπείας
Γ. Καραμανώλης

Γαστρικοί και λοιποί στρωματικοί όγκοι πεπτικού (GISTs)
Δ. Τζιλβές

Διαχείριση ασθενών με νεοπλασία που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά ή / και βιολογικούς παράγοντες
Α. Μάντακα

Η σωστή χρήση των ανοσοτροποιητικών & βιολογικών παραγόντων σε ασθενείς ΙΦΝΕ ηλικίας άνω των 65 ετών
Κ. Κατσάνος

Kριτήρια και προβλήματα στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια που χρήζει ηπατικής μεταμόσχευσης
Ε. Χολόγκιτας

Ήπαρ και κύηση
Ν. Μάθου

Σωστή χρήση των αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων στην επείγουσα και στην προγραμματισμένη ενδοσκόπηση
Κ. Θωμόπουλος

Ενδοπορικοί βλεννώδεις όγκοι του παγκρέατος (IPMN). Από τη διάγνωση στη θεραπεία - Νεότερα δεδομένα
Ε. Καλαϊτζάκης

2ο Μάθημα 9 Νοεμβρίου 2021
16.15 - 20.00

Το Φυσιολογικό Ήπαρ

Ιστολογία του φυσιολογικού ήπατος – Από το κύτταρο στο λόβιο.
Κ. Τηνιακού

Αγγειακές δομές ήπατος (Ανατομία και λειτουργικότητα) – Απεικονιστική αντιστοίχιση.
Ε. Ακριβιάδης

Φυσιολογία του ήπατος (Εκκριτική λειτουργία, δεσμευτική ικανότητα, έκκριση χολής).
Σ. Ντουράκης

Ηπατίτιδα C

- Ιός ηπατίτιδας C: Βασικές γνώσεις
- Kλινική εικόμα και εξωηματικές εκδηλώσεις
- Διάγνωση στην κλινική πράξη
Ν. Μάθου

- Σύγχρονες θεραπείες
- Θεραπείες ειδικών υποομάδων (Ηπατίτιδα Β, δ, HIV, κίρρωση κλπ)
- Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία
Χ. Τριάντος

3ο Μάθημα 7 Δεκεμβρίου 2021
16.15 - 20.00

Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού (Hp)

Το βακτηρίδιο: Από τη φλεγμονή στον καρκίνο. (για κλινικούς ιατρούς)
Δ. Σγούρας

Διαγνωστικές μέθοδοι – Κλινικές εφαρμογές. Η αντοχή του Hp στην Ελλάδα και η χρησιμότητα της παρακολούθησης του.
Α. Μεντής

Θεραπείες του Hp – Εφαρμογές στην πράξη και αναδυόμενα προβλήματα.
Σ. Γεωργόπουλος

Εξωγαστρικές συσχετίσεις του Hp. (Ποιες μας επηρεάζουν στην πράξη;)
Χ. Λιάτσος

Σύγχρονα δεδομένα του Hp σε Ελλάδα και Ευρώπη – Προοπτικές.
Θ. Ροκκάς

4ο Μάθημα 11 Ιανουαρίου 2022
16.15 - 20.00
Ασθενής με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο και μάζα παγκρέατος – Διαφορική διάγνωση, Συζήτηση.
Μ. Τζάκρη, Σ. Μιχόπουλος

Μάζα παγκρέατος – Διαφορική διάγνωση.
Σ. Γκουρτζογιάννη, Σπ. Μιχόπουλος

O ρόλος της υπεροχηενδοσκόπησης στη διερεύνηση μαζών παγκρέατος.
Ι. Καρούμπαλης

Ανάλυση των νεότερων δεδομένων από τις πρόσφατες οδηγίες για την Ελκώδη κολίτιδα – Μέρος Α’
Κ. Καρμίρης

Ανάλυση των νεότερων δεδομένων από τις πρόσφατες οδηγίες για την Ελκώδη κολίτιδα – Μέρος Β΄
Κ. Κατσάνος