ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2019-2020

Μάθημα Ημερομηνία Πρόγραμμα
1ο Μάθημα 5 Νοεμβρίου
16.00-20.00
Γενική θεώρηση - Διαγνωστική προσέγγιση
Επιδημιολογία παγκρεατικών όγκων - Γιάννης Πασσάς
Απεικονιστική προσέγγιση - Χαρίνα Τριαντοπούλου
Χρησιμότητα Υ/Χενδοσκόπησης - Ιωάννης Καρούμπαλης
Κυτταρολογική προσέγγιση - Χαριτίνη Σάλλα
Ιστολογική προσέγγιση - Κλειώ Παπαπαρασκευά
Συζήτηση
Διάλειμμα

Θεραπευτική προσέγγιση - Κριτήρια παρέμβασης
Πότε και πώς Ενδοσκοπική; - Γεράσιμος Στεφανίδης
Πότε και πώς Χειρουργική; - Γιάννης Πασσάς
Πότε και πώς χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στην χειρουργήσιμη και οριακά χειρουργήσιμη νόσο; - Παύλος Παπακώστας
Συζήτηση