ΓΙΝΕΤΕ ΤΩΡΑ ΜΕΛΗ

Εγγραφείτε και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της Βιβλιοθήκης της ΕΓΕ

Δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα και διαδικτυακά σεμινάρια

Εκδόσεις και μόνιμη αρχειοθέτηση συγγραμμάτων, μελετών, και άλλων δημοσιεύσεων

Τακτικά μέλη

Αίτηση υποψήφιου τακτικού μέλους

Πάρεδρα Μέλη

Αίτηση υποψήφιου πάρεδρου μέλους

Δόκιμα Μέλη

Αίτηση υποψήφιου δόκιμου μέλους

Μέλη Νοσηλευτικού τμήματος

Αίτηση υποψήφιου μέλους του Νοσηλευτικού τμήματος

Γίνε Μέλος

www.hsg.gr/member