ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEBINAR ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2020-2021

1ο Webinar 9 Μαΐου 2021
18.00 - 19.00

Η Τέχνη της Κολονοσκόπησης

Η τέχνη κολονοσκόπησης - Βασική τεχνική
Δ. Πολύμερος

Τεχνικές ανώδυνες κολονοσκόπησης (Screening)
Ι. Μπεϊντάρης

Συζήτηση

2ο Webinar 6 Ιουνίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στην επιτήρηση των ασθενών με ΙΦΝΕ»

Ι. Στασινός

Ν. Καμπερίδης

Συζήτηση

3ο Webinar 4 Ιουλίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στον οισοφάγο Barrett»

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett - Το πρόβλημα της δυσπλασίας
Σπύρος Μιχόπουλος

Η τέχνη της Ενδοσκόπησης στον οισοφάγο Barrett
Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Συζήτηση

4ο Webinar 5 Σεπτεμβρίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων παχέος εντέρου»

Ζαχαρίας Τσιαμούλος

Γιώργος Τριμπόνιας

Συζήτηση