ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEBINAR ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2020-2021

1ο Webinar 9 Μαΐου 2021
18.00 - 19.00

«Η Τέχνη της Κολονοσκόπησης»

Η τέχνη κολονοσκόπησης - Βασική τεχνική
Δ. Πολύμερος

Τεχνικές ανώδυνες κολονοσκόπησης (Screening)
Ι. Μπεϊντάρης

Συζήτηση

2ο Webinar 6 Ιουνίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στην επιτήρηση των ασθενών με ΙΦΝΕ»

Η τέχνη της ενδοσκόπησης στην επιτήρηση δυσπλασίας στην ΙΦΝΕ
Ι. Στασινός - Ν. Καμπερίδης

Συζήτηση

3ο Webinar 4 Ιουλίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στον οισοφάγο Barrett»

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett - Το πρόβλημα της δυσπλασίας
Σπύρος Μιχόπουλος

Η τέχνη της Ενδοσκόπησης στον οισοφάγο Barrett
Γιώργος Αναγνωστόπουλος

Συζήτηση

4ο Webinar 5 Σεπτεμβρίου 2021
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων παχέος εντέρου»

Η τέχνη της Ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων παχέος εντέρου
Ζαχαρίας Τσιαμούλος

Η τέχνη της Ενδοσκοπικής αφαίρεσης πολυπόδων παχέος εντέρου - Αρχές και παρουσίαση περιπτώσεων
Γιώργος Τριμπόνιας

Συζήτηση

5ο Webinar 3 Οκτωβρίου 2021
18.00 - 19.00
«Προκαρκινωματώδεις βλάβες στομάχου»

Η τέχνη της Ενδοσκόπησης στις προκαρκινωματώδεις βλάβες του στομάχου
Γεώργιος Μαυρογένης - Στέφανος Μπασιούκας

Συζήτηση

6ο Webinar 14 Νοεμβρίου 2021
18.00 - 19.00
«Σίτιση σε ασθενείς με δυσχέρειες σίτισης»

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στη σίτιση των ασθενών με δυσχέρειες σίτισης»
Μαριάννα Αρβανιτάκη - Πάρις Γκολφάκης

Συζήτηση

7ο Webinar 12 Δεκεμβρίου 2021
18.00 - 19.00
«Διαθερμίες και ρεύματα στην ενδοσκόπηση του πεπτικού»

Κωνσταντίνος Δελής - Αναστάσιος Μανωλάκης

Συζήτηση

8ο Webinar 30 Ιανουαρίου 2022
18.00 - 19.00
«Διαθερμίες και ρεύματα στην ενδοσκόπηση του πεπτικού»

Συζήτηση

9ο Webinar 27 Φεβρουαρίου 2022
18.00 - 19.00

«Η τέχνη της ενδοσκόπησης στους ασθενείς με οξεία Ελκώδη κολίτιδα και νόσο Crohn»

Συζήτηση

10ο Webinar 27 Μαρτίου 2022
18.00 - 19.00

«Η τέχνη στη διαχείριση των ασθενών με ΝΕΤ στομάχου, δωδεκαδακτύλου και ορθού»

Συζήτηση