ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEBINAR ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1ο Webinar 20 Φεβρουαρίου 2022

«Καταστολή και αναλγησία, monitoring κα αντιμετώπιση συμβαμάτων στην Ενδοσκόπηση»

Καταστολή και αναλγησία στην Ενδοσκόπηση
Α. Τσαλούκα

Monitoring και αντιμετώπιση συμβαμάτων κατά την Ενδοσκόπηση
Δ. Κωτσάκου

Συζήτηση

2ο Webinar 3 Απριλίου 2022

«Πρόληψη λοιμώξεων στις Ενδοσκοπήσεις»

Λοιμώξεις στην Ενδοσκόπηση και αντιμετώπισή τους
Γ. Τζιάτζιος

Covid-19: Η εμπειρία δύο χρόνων πανδημίας στην πρακτική του σήμερα
Ι. Μπαλτζή

Συζήτηση

3ο Webinar 18 Σεπτεμβρίου 2022

«Διασύνδεση έργου Ενδοσκοπικής Μονάδας και Νοσηλευτικών Τμημάτων - Προετοιμασία ασθενών»

Διασύνδεση έργου μεταξύ Νοσηλευτών Ενδοσκοπικής Μονάδας και Νοσηλευτικών Τμημάτων
Σ. Πετράκη

Προετοιμασία ασθενών για κολονοσκόπηση
Κ. Τριανταφύλλου

Συζήτηση

4ο Webinar 11 Δεκεμβρίου 2022

«Οργάνωση Ενδοσκοπικής Μονάδας»

Οργάνωση Ενδοσκοπικής Μονάδας: χωροταξία, εξοπλισμός, στελέχωση
Παναγιώτης Αλεξίου

Η εμπειρία οργάνωσης Ενδοσκοπικής Μονάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο
Πολυχρόνης Γατόπουλος

Συζήτηση

5ο Webinar 30 Απριλίου 2023

«Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού»

Αιτίες, αξιολόγηση ασθενούς, αντιμετώπισή του πριν φτάσει στην ενδοσκοπική αίθουσα
Ρίζος Ευριπίδης

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση-τεχνικές, υλικά»
Πενέσης Γεώργιος

Συζήτηση

6ο Webinar 18 Ιουνίου 2023

«Πολύποδες παχέος εντέρου»

Ταξινόμηση - Αντιμετώπιση
Τζιάτζιος Γεώργιος

Πολυποδεκτομή: Τι πρέπει να γνωρίζω και τι πρέπει να κάνω
Κυβέλου Ελένη

Συζήτηση

7ο Webinar 10 Δεκεμβρίου 2023

«ERCP»

Ενδείξεις και τεχνικές
Παπαδόπουλος Βασίλειος

Οργάνωση, στελέχωση και χωροταξία. Βασικά υλικά και χρήση τους
Αλεξίου Παναγιώτης

Συζήτηση

8ο Webinar 25 Φεβρουαρίου 2024

«Διαδερμική Ενδοσκοπική Γαστροστομία»

Ενδείξεις και Τεχνικές
Δημήτριος Δημητριάδης

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην ενδοσκοπική αίθουσα και η διαχείριση της γαστροστομίας στα νοσηλευτικά τμήματα
Ιωάννα Μπαλτζή

9ο Webinar Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

«ΙΦΝΕ»

Βασικές αρχές ΙΦΝΕ

Αργυρόπουλος Θεόδωρος

ΙΦΝΕ Νοσηλευτής/τρια στην ελληνική πραγματικότητα

Αργυροπούλου Ελπινίκη-Ευαγγελία