ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEBINAR ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2021 - 2022

1ο Webinar 20 Φεβρουαρίου 2022

«Καταστολή και αναλγησία, monitoring κα αντιμετώπιση συμβαμάτων στην Ενδοσκόπηση»

Καταστολή και αναλγησία στην Ενδοσκόπηση
Α. Τσαλούκα

Monitoring και αντιμετώπιση συμβαμάτων κατά την Ενδοσκόπηση
Δ. Κωτσάκου

Συζήτηση