ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
WEBINAR ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2021 - 2022

1ο Webinar 20 Φεβρουαρίου 2022

«Καταστολή και αναλγησία, monitoring κα αντιμετώπιση συμβαμάτων στην Ενδοσκόπηση»

Καταστολή και αναλγησία στην Ενδοσκόπηση
Α. Τσαλούκα

Monitoring και αντιμετώπιση συμβαμάτων κατά την Ενδοσκόπηση
Δ. Κωτσάκου

Συζήτηση

2ο Webinar 3 Απριλίου 2022

«Πρόληψη λοιμώξεων στις Ενδοσκοπήσεις»

Λοιμώξεις στην Ενδοσκόπηση και αντιμετώπισή τους
Γ. Τζιάτζιος

Covid-19: Η εμπειρία δύο χρόνων πανδημίας στην πρακτική του σήμερα
Ι. Μπαλτζή

Συζήτηση

3ο Webinar 18 Σεπτεμβρίου 2022

«Διασύνδεση έργου Ενδοσκοπικής Μονάδας και Νοσηλευτικών Τμημάτων - Προετοιμασία ασθενών»

Διασύνδεση έργου μεταξύ Νοσηλευτών Ενδοσκοπικής Μονάδας και Νοσηλευτικών Τμημάτων
Σ. Πετράκη

Προετοιμασία ασθενών για κολονοσκόπηση
Κ. Τριανταφύλλου

Συζήτηση

4ο Webinar 11 Δεκεμβρίου 2022

«Οργάνωση Ενδοσκοπικής Μονάδας»

Οργάνωση Ενδοσκοπικής Μονάδας: χωροταξία, εξοπλισμός, στελέχωση
Παναγιώτης Αλεξίου

Η εμπειρία οργάνωσης Ενδοσκοπικής Μονάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο
Polychronis Gatos Gatopoulos

Συζήτηση