ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 14 Μαΐου 2022

«Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Απολύμανση των Ενδοσκοπίων και των Εξαρτημάτων στην Ενδοσκόπηση»

Τεχνική περιγραφή ενδοσκοπίων. Δυσπρόσιτα σημεία κατά τον καθαρισμό. Σχηματισμός βιομεμβρανών.
Η. Ζώτος

Πρωτόκολλο καθαρισμού – απολύμανσης Ενδοσκοπίων.
Ι. Μπαλτζή

Ειδικά ενδοσκόπια: Πλάγια 12δακτυλοσκόπια – ενδοσκόπια EUS.
Π. Αλεξίου

Πρωτόκολλο καθαρισμού εξαρτημάτων και εργαλείων. Αναλώσιμα Υλικά.
Σ. Πετράκη

Καθαριστικά – Απολυμαντικά. Συσκευές καθαρισμού – απολύμανσης.
Γ. Τζιάτζιος

Μεταφορά και αποθήκευση ενδοσκοπίων, εξαρτημάτων, εργαλείων. Χωροταξική διαρρύθμιση Ενδοσκοπικής Μονάδας.
Π. Αποστολόπουλος

Πρωτόκολλο καθαρισμού περιβάλλοντος χώρου. Διαχείριση αποβλήτων.
Μ. Βαζούρα

Πρόληψη και έλεγχος λοιμώξεων. Μικροβιολογική Επιτήρηση.
Α. Ντούσκα

Λάθη – βλάβες στα ενδοσκόπια από λανθασμένες τεχνικές.
Ε. Αποστολίδη

Ασφάλεια και προστασία προσωπικού.
Δ. Ψιλόπουλος