44ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας

71

Έτη λειτουργίας

43

Συνέδρια

700+

Μέλη

3

Επιστημονικά τμήματα

Μήνυμα

Προέδρου

Κωνσταντίνας Παρασκευά

Σκοπός της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Σκοπός αυτής της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι να εφοδιάσει τους ειδικευόμενους με όλη τη γνώση που απαιτείται. Ταυτόχρονα επιδιώκεται για όλους τους ειδικευόμενους στη χώρα και ανεξάρτητα σε ποιο νοσοκομείο κάνουν ειδικότητα η ισότιμη, ποιοτική και πλήρης εκπαίδευση.

Κ.Π.

Μήνυμα
Προέδρου

Κωνσταντίνας Παρασκευά

Σκοπός της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Σκοπός αυτής της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι να εφοδιάσει τους ειδικευόμενους με όλη τη γνώση που απαιτείται. Ταυτόχρονα επιδιώκεται για όλους τους ειδικευόμενους στη χώρα και ανεξάρτητα σε ποιο νοσοκομείο κάνουν ειδικότητα η ισότιμη, ποιοτική και πλήρης εκπαίδευση.

Νέος Διαδικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning.hsg.gr)

Με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας, οι επαγγελματίες της υγείας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, όπως βίντεο, διαδραστικά μαθήματα και κλινικές περιπτώσεις, τα οποία καλύπτουν τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα και τις πρακτικές του κλάδου.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα, Ενδοσκοπικό Σχολείο, Σεμινάρια, Webinars (Ενδοσκοπικού και Νοσηλευτικού τμήματος), Κλινικά περιστατικά, Ενδοσκοπικά βίντεο.

Γαστρεντερολογικός Χάρτης

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία σας παρουσιάζει τον Γαστρεντερολογικό Χάρτη της χώρας.

Γίνετε μέλη μας

Γίνετε μέλη και επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία με πρόσβαση στα περιοδικά της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα και διαδικτυακά σεμινάρια, εκδόσεις και μόνιμη αρχειοθέτηση συγγραμμάτων, μελετών, και άλλων δημοσιεύσεων.