ΜΑΘΗΜΑ 7ο

5 Απριλίου 2022, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Κληρονομικά σύνδρομα προδιάθεσης καρκίνου και πολυποδίασης παχέος εντέρου. Βασικά στοιχεία γενετικής προσέγγισης, τρόπος διάγνωσης, οικογενειακός έλεγχος Φ. Φωστήρα
Ενδοσκοπική προσέγγιση και παρακολούθηση των κληρονομικών συνδρόμων του πεπτικού Α. Μανωλάκης
Παρακολούθηση των ασθενών με οικογενή σύνδρομα ΚΠΕ για θέσεις μη προσεγγίσιμες από την ενδοσκόπηση Γ. Αξιάρης
Ενδοσκοπική διάγνωση, επιτήρηση και διαχείριση της δυσπλασίας στις ΙΦΝΕ Γ. Τριμπόνιας
Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου λεπτού εντέρου στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση Ε. Ζαμπέλη
Κίνδυνος ανάπτυξης λεμφωμάτων στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση Γ. Λεωνιδάκης
Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου χοληφόρων στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση Μ. Μελά

Φ. Φωστήρα | Κληρονομικά σύνδρομα προδιάθεσης καρκίνου και πολυποδίασης παχέος εντέρου. Βασικά στοιχεία γενετικής προσέγγισης, τρόπος διάγνωσης, οικογενειακός έλεγχος

Α. Μανωλάκης | Ενδοσκοπική προσέγγιση και παρακολούθηση των κληρονομικών συνδρόμων του πεπτικού

Γ. Αξιάρης | Παρακολούθηση των ασθενών με οικογενή σύνδρομα ΚΠΕ για θέσεις μη προσεγγίσιμες από την ενδοσκόπηση

Γ. Τριμπόνιας | Ενδοσκοπική διάγνωση, επιτήρηση και διαχείριση της δυσπλασίας στις ΙΦΝΕ

Ε. Ζαμπέλη | Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου λεπτού εντέρου στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση

Γ. Λεωνιδάκης | Κίνδυνος ανάπτυξης λεμφωμάτων στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση

Μ. Μελά | Κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου χοληφόρων στις ΙΦΝΕ και επιτήρηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2021-2022

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη