ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδρος: Όλγα Γιουλεμέ

Μέλη: Σπήλιος Μανωλακόπουλος, Κωνσταντίνος Σουφλέρης, Ηλίας Ξηρουχάκης, Αλέξανδρος Ιωάννου

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ιωάννου

Μέλη: Κων/να Δημοπούλου, Μαργαρίτα Παπαθεοδωρίδη, Γεώργιος Αξιάρης, Γεώργιος Τζιάτζιος

Πρόεδρος: Ιωάννης Βλαχογιαννάκος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κατσάνος

Γραμματέας: Χρήστος Τριάντος

Μέλη: Μαρία Τζουβαλά, Όλγα Γιουλεμέ