ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Πρόεδρος: Σπυρίδων Μιχόπουλος

Γραμματέας: Όλγα Γιουλεμέ

Μέλη: Νάγια Μπομπότση, Ιωάννης Παπανικολάου, Ευγενία Παπαθανασίου

Πρόεδρος: Ιωάννης Βλαχογιαννάκος

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Κατσάνος

Γραμματέας: Χρήστος Τριάντος

Μέλη: Μαρία Τζουβαλά, Όλγα Γιουλεμέ