ΜΑΘΗΜΑ 2ο

9 Νοεμβρίου 2021, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Ιστολογία του φυσιολογικού ήπατος – Από το κύτταρο στο λόβιο Κ. Τηνιακού
Αγγειακές δομές ήπατος (Ανατομία και λειτουργικότητα) – Απεικονιστική αντιστοίχιση Ε. Ακριβιάδης
Φυσιολογία του ήπατος (Εκκριτική λειτουργία, δεσμευτική ικανότητα, έκκριση χολής) Σ. Ντουράκης
- Ιός ηπατίτιδας C: Βασικές γνώσεις
- Kλινική εικόμα και εξωηματικές εκδηλώσεις
- Διάγνωση στην κλινική πράξη
Ν. Μάθου
- Σύγχρονες θεραπείες
- Θεραπείες ειδικών υποομάδων (Ηπατίτιδα Β, δ, HIV, κίρρωση κλπ)
- Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία
Χ. Τριάντος

Κ. Τηνιακού | Ιστολογία του φυσιολογικού ήπατος – Από το κύτταρο στο λόβιο

Ε. Ακριβιάδης | Αγγειακές δομές ήπατος (Ανατομία και λειτουργικότητα) – Απεικονιστική αντιστοίχιση

Σ. Ντουράκης | Φυσιολογία του ήπατος (Εκκριτική λειτουργία, δεσμευτική ικανότητα, έκκριση χολής)

Ν. Μάθου | Ιός ηπατίτιδας C: Βασικές γνώσεις Kλινική εικόμα και εξωηματικές εκδηλώσεις, Διάγνωση στην κλινική πράξη

Χ. Τριάντος | Σύγχρονες θεραπείες, Θεραπείες ειδικών υποομάδων (Ηπατίτιδα Β, δ, HIV, κίρρωση κλπ), Παρακολούθηση μετά τη θεραπεία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2021-2022

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη