ΜΑΘΗΜΑ 9ο

7 Ιουνίου 2022, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Μεταμόσχευση Ήπατος (Ενδείξεις – Αντενδείξεις – Κριτήρια επιλογής ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος) Ε. Σινάκος
Μεταμόσχευση Ήπατος (Μακροχρόνιες επιπλοκές – Παρακολούθηση ασθενών μετά την μεταμόσχευση) Ι. Γουλής
Κοιλιοκάκη (Διαγνωστικά διλήμματα) Α. Τσιμπερίδης
Κοιλιοκάκη (Συστηματικές εκδηλώσεις) Ο. Γιουλεμέ

Ε. Σινάκος | Μεταμόσχευση Ήπατος (Ενδείξεις – Αντενδείξεις – Κριτήρια επιλογής ασθενών για μεταμόσχευση ήπατος)

Ι. Γουλής | Μεταμόσχευση Ήπατος (Μακροχρόνιες επιπλοκές – Παρακολούθηση ασθενών μετά την μεταμόσχευση)

Α. Τσιμπερίδης | Κοιλιοκάκη (Διαγνωστικά διλήμματα)

Ο. Γιουλεμέ | Κοιλιοκάκη (Συστηματικές εκδηλώσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2021-2022

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη