Βορείου Ελλάδος

To Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρόταση προς το ΔΣ της ΕΓΕ την οποία υπέβαλαν 42 μέλη της ΕΓΕ προερχόμενα από την Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη Τριμελής Επιτροπή, η οποία προέκυψε από την ψηφοφορία της 18ης Δεκεμβρίου 1992 αποτελούνταν από τους Σωτήριο Παρπούλα, Πρόεδρο, Ιωάννη Αγοραστό, Αντιπρόεδρο και Νικόλαο Ευγενίδη, Γραμματέα. Το 2002, το ΔΣ της ΕΓΕ προχώρησε στην αγορά ιδιόκτητων γραφείων για το Τμήμα Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Γαστρεντερολόγων, ιδιαίτερα των ειδικευόμενων, και για το λόγο αυτό διοργανώνονται μηνιαία μαθήματα στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος καθώς και ετήσια διημερίδα όπου, εκτός των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της Γαστρεντερολογίας παρουσιάζονται και ζητήματα καθημερινής κλινικής πρακτικής που συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στη διάγνωση και θεραπεία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος φέρει την έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΕΓΕ.

Σήμερα το Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» αριθμεί 260 μέλη.

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Παρουσιάζεται η παρούσα τριμελή επιτροπή του τμήματος Βορείου Ελλάδος καθώς και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Επικοινωνία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία»
Γ. Γεννηματά 54Α
551 33 Θεσσαλονίκη
Γραμματεία: Αλίνα Πανταζίδου
Τ: 2310489399
Φ: 2310489399
Ε: makedonia@hsg.gr