Βορείου Ελλάδος

To Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» ιδρύθηκε το 1992 μετά από πρόταση προς το ΔΣ της ΕΓΕ την οποία υπέβαλαν 42 μέλη της ΕΓΕ προερχόμενα από την Βόρεια Ελλάδα. Η πρώτη Τριμελής Επιτροπή, η οποία προέκυψε από την ψηφοφορία της 18ης Δεκεμβρίου 1992 αποτελούνταν από τους Σωτήριο Παρπούλα, Πρόεδρο, Ιωάννη Αγοραστό, Αντιπρόεδρο και Νικόλαο Ευγενίδη, Γραμματέα. Το 2002, το ΔΣ της ΕΓΕ προχώρησε στην αγορά ιδιόκτητων γραφείων για το Τμήμα Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη.

Σκοπός του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» είναι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Γαστρεντερολόγων, ιδιαίτερα των ειδικευόμενων, και για το λόγο αυτό διοργανώνονται μηνιαία μαθήματα στην αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος καθώς και ετήσια διημερίδα όπου, εκτός των νεότερων εξελίξεων στον τομέα της Γαστρεντερολογίας παρουσιάζονται και ζητήματα καθημερινής κλινικής πρακτικής που συχνά παρουσιάζουν δυσκολία στη διάγνωση και θεραπεία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος φέρει την έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΕΓΕ.

Σήμερα το Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» αριθμεί 260 μέλη.

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του τμήματος Βορείου Ελλάδος καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος Αντώνης Αυγερινός
Αντιπρόεδρος Λαυρέντης Παπαλαυρέντιος
Γραμματέας Κωνσταντίνος Βασιλείου
Πρόεδρος Ιάκωβος Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Ηλίας
Γραμματέας Θεοφάνης Μάρης
Πρόεδρος Όλγα Γιουλεμέ
Αντιπρόεδρος Ιάκωβος Αβραμίδης
Γραμματέας Θεοφάνης Μάρης
Πρόεδρος Πρωτοπαπάς Ανδρέας
Αντιπρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Γραμματέας Γατοπούλου Ανθή
Πρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Τσιώνης Θεοχάρης
Γραμματέας Τζιλβές Δημήτριος
Πρόεδρος Καλαμπάκας Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Γραμματέας Δόκας Στέφανος
Πρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Χατζόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας Τζιβλές Δημήτριος
Πρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Χατζόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας Τζιβλές Δημήτριος
Πρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Χατζόπουλος Δημήτριος
Γραμματέας Τζιβλές Δημήτριος
Πρόεδρος Ηλίας Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Τζιλβές Δημήτριος
Γραμματέας Κουκλάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Κουκλάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος Βάγιος Ιωάννης
Γραμματέας Τσιώνης Θεοχάρης
Πρόεδρος Βακόλας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Κοκοζίδης Γεώργιος
Γραμματέας Θεοχαρίδης Αθανάσιος
Πρόεδρος Παρπούλας Σωτήριος
Αντιπρόεδρος Κοκοζίδης Γεώργιος
Γραμματέας Γιανούλης Ελευθέριος
Πρόεδρος Παρπούλας Σωτήριος
Αντιπρόεδρος Αγοραστός Ιωάννης
Γραμματέας Ευγενίδης Νικόλαος
Πρόεδρος Παρπούλας Σωτήριος
Αντιπρόεδρος Αγοραστός Ιωάννης
Γραμματέας Ευγενίδης Νικόλαος

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

Επικοινωνία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Τμήμα Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία»
Γ. Γεννηματά 54Α
551 33 Θεσσαλονίκη
Γραμματεία: Αλίνα Πανταζίδου
Τ: 231 048 9399
Φ: 231 048 9399
Ε: makedonia@hsg.gr