Παγκρέατος - Χωληφόρων

Η έγκριση της ίδρυσης του Παγκρεατολογικού Τμήματος είχε γίνει με την από 16 Οκτωβρίου 1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε επικυρωθεί με την από 18 Ιουνίου 1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σκοπός της ίδρυσής του ήταν το Τμήμα να λειτουργήσει ως μονάδα μελέτης και έρευνας των παγκρεατικών νοσημάτων με επιστημονική δραστηριότητα πάντα μέσα στα πλαίσια της Εταιρείας.
1η Τριμελής Επιτροπή: Κων/νος Αρβανιτάκης (Πρόεδρος), Ιωάννης Πουλαντζάς (Αντιπρόεδρος), Κυριάκος Κεχαγιόγλου (Γραμματέας)
Το 2012 μετονομάστηκε σε Τμήμα Παγκρέατος-Χοληφόρων

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του τμήματος Παγκρέατος-Χοληφόρων καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος Ιωάννης Κατσογριδάκης
Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Σιούλας
Γραμματέας Δημήτριος Μπάκος
Πρόεδρος Ι. Παπανικολάου
Αντιπρόεδρος Δ. Δανδάκης
Γραμματέας Π. Αποστολόπουλος
Πρόεδρος Στέργιος Δελακίδης
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Δανδάκης
Γραμματέας Ιωάννης Παπανικολάου
Πρόεδρος Αντώνιος Βεζάκης
Αντιπρόεδρος Στέργιος Δελακίδης
Γραμματέας Εμμανουήλ Βάρδας
Πρόεδρος Φίλιππος Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος Αντώνιος Βεζάκης
Γραμματέας Ιωάννης Καρούμπαλης
Πρόεδρος Γ. Αλεξανδράκης
Αντιπρόεδρος Β. Βαμβακούσης
Γραμματέας Φ. Γεωργόπουλος
Πρόεδρος Π. Κασαπίδης
Αντιπρόεδρος Κ. Τσαλής
Γραμματέας Μ. Οικονόμου
Πρόεδρος Σ. Δελακίδης
Αντιπρόεδρος Κ. Τσαλής
Γραμματέας Π. Κασαπίδης
Πρόεδρος Σ. Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος Κ. Τσαλής
Γραμματέας Σ. Δελακίδης
Πρόεδρος Χ. Δερβένης
Αντιπρόεδρος Μ. Ζήσης
Γραμματέας Ι. Βουγαδιώτης
Πρόεδρος Γ. Νίκου
Αντιπρόεδρος Ι. Βουγαδιώτης
Γραμματέας Μ. Ζήσης
Πρόεδρος Γ. Νίκου
Αντιπρόεδρος Ε. Παπαβασιλείου
Γραμματέας Χρ. Δερβένης
Πρόεδρος Ι. Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Γ. Νίκου
Γραμματέας Ε. Παπαβασιλείου
Πρόεδρος Ι. Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Ε. Παπαβασιλείου
Γραμματέας Χ. Τσαδήλας
Πρόεδρος Κ. Αρβανιτάκης
Αντιπρόεδρος Ι. Καραγιάννης
Γραμματέας Ι. Πουλαντζάς
Πρόεδρος Κ. Αρβανιτάκης
Αντιπρόεδρος Ι. Πουλαντζάς
Γραμματέας Κυρ. Κεχαγιόγλου