Παγκρέατος - Χωληφόρων

Η έγκριση της ίδρυσης του Παγκρεατολογικού Τμήματος είχε γίνει με την από 16 Οκτωβρίου 1987 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε επικυρωθεί με την από 18 Ιουνίου 1988 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σκοπός της ίδρυσής του ήταν το Τμήμα να λειτουργήσει ως μονάδα μελέτης και έρευνας των παγκρεατικών νοσημάτων με επιστημονική δραστηριότητα πάντα μέσα στα πλαίσια της Εταιρείας.
1η Τριμελής Επιτροπή: Κων/νος Αρβανιτάκης (Πρόεδρος), Ιωάννης Πουλαντζάς (Αντιπρόεδρος), Κυριάκος Κεχαγιόγλου (Γραμματέας)
Το 2012 μετονομάστηκε σε Τμήμα Παγκρέατος-Χοληφόρων

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του τμήματος Παγκρέατος-Χοληφόρων καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.