Παχέος Εντέρου - Πρωκτού

Αρχικά ιδρύθηκε το Πρωκτολογικό Τμήμα. Η απόφαση για την ίδρυση του Πρωκτολογικού Τμήματος ελήφθη στη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια των «Γαστρεντερολογικών Ημερών» Ανοιξης, στη Λεμεσό της Κύπρου στις 18 Ιουνίου 1988.
Αφορμή αποτέλεσε η Επιστημονική Εκδήλωση των Ελληνογαλλικών Πρωκτολογικών Ημερών που πραγματοποιείτο εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Πρωτοπόροι της ίδρυσης ήταν οι: Βασίλειος Γεωργούλης, Κων/νος Νικολαϊδης, Ηλίας Φωκάς, Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, Παναγιώτης Πούγγουρας και Νικόλαος Παπανικολάου.
Το 2012 μετονομάστηκε σε Τμήμα Πρωκτού-Παχέος Εντέρου

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του τμήματος Παχέος Εντέρου - Πρωκτού καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος Δέσποινα Νάστου
Αντιπρόεδρος Θεολόγος Ταστεμίρογλου
Γραμματέας Κατερίνα Κοτζαμπάση
Πρόεδρος Ι. Παπακωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος Δ. Νάστου
Γραμματέας Γ. Γκάγκαρης
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
(Προσωρινή διοικούσα επιτροπή)

Πρόεδρος Ιωάννης Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Καραμανώλης
Γραμματέας Ιωάννης Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος Γεώργιος Καραμανώλης
Αντιπρόεδρος Κλεισθένης Τσαμακίδης
Γραμματέας -
Πρόεδρος Ανδρέας Πρωτοπαπάς
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Καραμανώλης
Γραμματέας Ηλίας Γρίβας