Νοσηλευτικό

Αίτηση Μέλους

Δικαίωμα εγγραφής στο Νοσηλευτικό Τμήμα έχουν νοσηλευτές, τεχνολόγοι, ή άλλο παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται σε Ενδοσκοπικές Μονάδες, ή Ιατρικά ή άλλα Γαστρεντερολογικά Κέντρα, που ασχολούνται με την εκτέλεση ειδικών γαστρεντερολογικών πράξεων.

Για να γίνετε μέλος του Νοσηλευτικού τμήματος της Ελληνικής γαστρεντερολογικής Εταιρείας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και να την προσκομίσετε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε να την αποστείλετε με FAX στο 210 672 7535.

Επίσης μπορείτε να την αποστείλετε με e-mail στο [email protected] ή να την καταθέσετε στην παρακάτω φόρμα.

Αίτηση Εγγραφής

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
ΟΙΚΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το email σας (υποχρεωτικό)
Επισύναψη αίτησης
Πατήστε το κουμπί "Choose File" και επιλέξτε την συμπληρωμένη αίτηση σας για να την επισυνάψετε

Πρακτικά Ενδοσκοπικού τμήματος

Στα πρακτικά των ομιλιών από τις ημερίδες "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ" έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ΕΓΕ