Νοσηλευτικό

Το Νοσηλευτικό Τμήμα ιδρύθηκε το 1997, μετά από πρόταση της Επιτροπής Εκπαίδευσης της ΕΓΕ, υπό την προεδρεία του Καθηγητή Μανούσου και αίτηση της κ. Κατσιλάκη από το ΓΠΝ Αλεξανδρούπολης.

Η αρχική διοικούσα επιτροπή απαρτίζονταν από τους Βασιλική Κατσιλάκη, Γεώργιο Αντωνίου, Αναστασία Μπουτσιάδου, Ελένη Μαρκάτου και Αικατερίνη Καραδήμα.

Οι πρώτες αρχαιρεσίες του 1999, ανέδειξαν την Επιτροπή του Νοσηλευτικού Τμήματος που αποτελούνταν από τις Ελένη Βιέννα (Πρόεδρος), Βασιλική Κατσιλάκη, Αικατερίνη Καραδήμα (μέλη), Αλεξάνδρα Γεωργιάδου και Στασινή Χαïτάλη (αναπληρωματικά μέλη).

Το Νοσηλευτικό Τμήμα της ΕΓΕ περιλαμβάνει νοσηλευτές/τριες, τεχνολόγους ή άλλο παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται σε Ενδοσκοπικές Μονάδες ή Ιατρικά ή άλλα Γαστρεντερολογικά τμήματα/ιατρεία.

Σκοπός του τμήματος είναι η διασύνδεση του έργου των νοσηλευτών/τριών με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα και η ύπαρξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, που προάγει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις της κλινικής πρακτικής στη Γαστρεντερολογία.

Αίτηση Μέλους

Δικαίωμα εγγραφής στο Νοσηλευτικό Τμήμα έχουν νοσηλευτές, τεχνολόγοι, ή άλλο παραϊατρικό προσωπικό που εργάζεται σε Ενδοσκοπικές Μονάδες, ή Ιατρικά ή άλλα Γαστρεντερολογικά Κέντρα, που ασχολούνται με την εκτέλεση ειδικών γαστρεντερολογικών πράξεων.

Για να γίνετε μέλος του Νοσηλευτικού τμήματος της Ελληνικής γαστρεντερολογικής Εταιρείας θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε εδώ και να την προσκομίσετε στα γραφεία της εταιρείας μας είτε να την αποστείλετε με FAX στο 210 672 7535.

Επίσης μπορείτε να την αποστείλετε με e-mail στο secretariat@hsg.gr ή να την καταθέσετε στην παρακάτω φόρμα.

Πρακτικά Ενδοσκοπικού τμήματος

Ομιλίες ημερίδας "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ"

Τεχνική περιγραφή-ανατομία ενδοσκοπίων
Αστέριος Γκαγκάλης
Δείτε την παρουσίαση


Μικροβιολογία των ενδοσκοπίων
Δημήτρης Τζιλβές
Δείτε την παρουσίαση


Μετάδοση λοιμώξεων κατά την ενδοσκόπηση
Ιάκωβος Αβραμίδης
Δείτε την παρουσίαση


Δυνητικές αδυναμίες-ελλείψεις στον καθαρισμό των ενδοσκοπίων
Όλγα Γιουλεμέ
Δείτε την παρουσίαση


Απολυμαντικά, αντισηπτικά, ένζυμα, εξαρτήματα καθαρισμού ενδοσκοπίων
Γεωργία Λαζαράκη
Δείτε την παρουσίαση


Πλυντήρια, κλίβανοι, συσκευές στεγνώματος ενδοσκοπίων
Βασίλης Θεόπιστος
Δείτε την παρουσίαση


Πρωτόκολλο καθαρισμού οργάνων, εργαλείων
Ιωάννης Παπανικολάου
Δείτε την παρουσίαση


Πλάγια ενδοσκόπια – EUS – άλλα ειδικά ενδοσκόπια: Απαιτούν άλλο καθαρισμό;
Ιωάννης Παχιαδάκης
Δείτε την παρουσίαση


Πρωτόκολλο καθαρισμού εργαστηρίου – χώρου αποθήκευσης ενδοσκοπίων και αναλωσίμων
Βασίλης Λώτης
Δείτε την παρουσίαση


Ασφάλεια και προστασία προσωπικού και περιβάλλοντος
Ιωάννης Μόσχος
Δείτε την παρουσίαση

Δείτε την παρουσίαση
Δείτε την παρουσίαση
Δείτε την παρουσίαση - 1ο Μέρος Δείτε την παρουσίαση - 2ο Μέρος Δείτε την παρουσίαση - 3ο Μέρος
Δείτε την παρουσίαση

[/s2If] Στα πρακτικά των ομιλιών από τις ημερίδες "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ" έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ΕΓΕ