Ενδοσκοπικό

Το Ενδοσκοπικό Τμήμα είναι το μεγαλύτερο Επιστημονικό Τμήμα της ΕΓΕ καθώς και το παλαιότερο. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη της τριμελούς επιτροπής πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στις 4 Δεκεμβρίου 1982, στην αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, στη διάρκεια των Γαστρεντερολογικών Ημερών.
Αιτία για τη δημιουργία του ήταν η αλματώδης πρόοδος της ενδοσκόπησης του πεπτικού συστήματος και η τεράστια δυναμική της.


Σκοπός της ίδρυσης του Ενδοσκοπικού ήταν η συνεργασία των μελών της ΕΓΕ, που το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους, ήταν η Ενδοσκόπηση.


1η Τριμελής Επιτροπή για την περίοδο 1983-1984: Νικόλαος Νικολόπουλος (Πρόεδρος), Ηλίας Μαλλάς (Αντιπρόεδρος), Αναστάσιος Εμμανουηλίδης (Γραμματέας)

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του Ενδοσκοπικού τμήματος καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Έντυπα συγκατάθεσης

Το Ενδοσκοπικό Τμήμα ετοίμασε υποδείγματα έγγραφων πληροφοριών-συγκαταθέσεις για τη γαστροσκόπηση καθώς και την κολονοσκόπηση και την πολυποδεκτομή για τα μέλη της ΕΓΕ.

Σε μια περίοδο όπου το κοινό απαιτεί την ολοένα και πληρέστερη ενημέρωσή για τις ιατρικές πράξεις στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί, και ταυτόχρονα σε μια εποχή κατά την οποία πληθαίνουν καταγγελίες ή και νομικές κινήσεις κατά συναδέλφων για ιατρική αμέλεια και πλημμελή ενημέρωση των ασθενών, πιστεύουμε ότι τα συγκεκριμένα κείμενα θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέσο για την προστασία του Έλληνα ενδοσκόπου, αλλά και μια ουσιαστική προσφορά στην ενημέρωση του ασθενούς.

Ελπίζουμε τα μέλη της ΕΓΕ να αξιοποιήσουν τις συγκεκριμένες έγγραφες συγκαταθέσεις και να τις χρησιμοποιούν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Εκ μέρους του Ενδοσκοπικού Τμήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ KAI ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ