Ογκολογικό

Το Ογκολογικό Τμήμα ιδρύθηκε το 2006.
1η Τριμελής Επιτροπή: Ανέστης Ταρπάγκος (Πρόεδρος), Δημήτριος Δημητρουλόπουλος (Αντιπρόεδρος), Αντώνιος Αυγερινός (Γραμματέας)

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του Ογκολογικού τμήματος καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.