Ογκολογικό

Το Ογκολογικό Τμήμα ιδρύθηκε το 2006.
1η Τριμελής Επιτροπή: Ανέστης Ταρπάγκος (Πρόεδρος), Δημήτριος Δημητρουλόπουλος (Αντιπρόεδρος), Αντώνιος Αυγερινός (Γραμματέας)

ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η παρούσα τριμελή επιτροπή του Ογκολογικού τμήματος καθώς όλους τους συναδέλφους που έχουν διατελέσει μέλη των τριμελών επιτροπών του τμήματος κατά το παρελθόν.

Πρόεδρος Ιωάννης Καραιτιανός
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Γραμματέας Δημήτριος Κυπραίος
Πρόεδρος Δ. Τζιλβές
Αντιπρόεδρος Κ. Παπαξοϊνης
Γραμματέας Α. Γατοπούλου
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Παπαξοϊνης
Αντιπρόεδρος Χρυσόστομος Καλαντζής
Γραμματέας Ιωάννης Πιλπιλίδης
Πρόεδρος Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Αντιπρόεδρος Ιωάννης Πιλπιλίδης
Γραμματέας Αναστάσιος Αυγερινός
Πρόεδρος Ανέστης Ταρπάγκος
Αντιπρόεδρος Δημήτριος Δημητρουλόπουλος
Γραμματέας Αναστάσιος Αυγερινός