ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

29 Μαρτίου 2023, Διαδικτυακό Μάθημα

Θέμα Εκπαιδευτής
Ο ρόλος του ενδοσκοπικού υπερήχου στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου παγκρέατος Λαυρέντιος Παπαλαυρέντιος
Νεότερα δεδομένα χημειοθεραπευτικών επιλογών στην εποχή της εξατομικευμένης θεραπείας Μαρία Σταφυλίδου
Χειρουργικές τεχνικές εξαίρεσης όγκων παγκρέατος με ή χωρίς αγγειακή συμμετοχή Δημήτριος Γιακουστίδης

Video | Μάθημα ΤΒΕ Μαρτίου 2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2022-2023

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη