ΜΑΘΗΜΑ 4ο

16 Ιανουαρίου 2024, Διαδικτυακό Μάθημα
16:15 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Φυσιολογία κατάποσης – Παθοφυσιολογία κινητικών διαταραχών Γεώργιος Καραμανώλης
Επιδημιολογία - Κλινική εικόνα – Διαγνωστική προσέγγιση κινητικών διαταραχών Θεόδωρος Βούλγαρης
Κλινικά περιστατικά Γεώργιος Καραμανώλης – Θεόδωρος Βούλγαρης
Ενδοσκοπική θεραπεία κινητικών διαταραχών (αεροδιαστολή, Botox, POEM) Γεώργιος Μαυρογένης
Χειρουργική θεραπεία κινητικών διαταραχών Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Γ. Καραμανώλης | Φυσιολογία κατάποσης – Παθοφυσιολογία κινητικών διαταραχών

Θ. Βούλγαρης | Επιδημιολογία - Κλινική εικόνα – Διαγνωστική προσέγγιση κινητικών διαταραχών

Γ. Καραμανώλης - Θ. Βούλγαρης | Κλινικά περιστατικά

Γ. Μαυρογένης | Ενδοσκοπική θεραπεία κινητικών διαταραχών (αεροδιαστολή, Botox, POEM)

Α. Χαραλαμπόπουλος | Χειρουργική θεραπεία κινητικών διαταραχών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2024-2026

Πρόεδρος: Όλγα Γιουλεμέ
Μέλη: Αλ. Ιωάννου,
Σπ. Μανωλακόπουλος,
Η. Ξηρουχάκης,
Κ. Σουφλέρης