ΜΑΘΗΜΑ 4ο

11 Ιανουαρίου 2022, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Ασθενής με χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο και μάζα παγκρέατος – Διαφορική διάγνωση, Συζήτηση Μ. Τζάκρη, Σ. Μιχόπουλος
Διαφορική διάγνωση στην απεικόνιση μαζών παγκρέατος Σ. Γκουρτσογιάννη
Μάζα παγκρέατος – Επίκριση περιστατικού Σπ. Μιχόπουλος
Τι νεότερο στη θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος Μ. Λιόντος
O ρόλος της υπεροχηενδοσκόπησης στη διερεύνηση μαζών παγκρέατος Ι. Καρούμπαλης
Ανάλυση των νεότερων δεδομένων από τις πρόσφατες οδηγίες για την Ελκώδη κολίτιδα Κ. Καρμίρης - Κ. Κατσάνος

Σ. Γκουρτσογιάννη | Διαφορική διάγνωση στην απεικόνιση μαζών παγκρέατος

Σπ. Μιχόπουλος | Αυτοάνοση παγκρεατίτιδα

Μ. Λιόντος | Τι νεότερο στη θεραπεία του καρκίνου παγκρέατος

Ι. Καρούμπαλης | O ρόλος της υπεροχηενδοσκόπησης στη διερεύνηση μαζών παγκρέατος

Κ. Καρμίρης - Κ. Κατσάνος | Ανάλυση των νεότερων δεδομένων από τις πρόσφατες οδηγίες για την Ελκώδη κολίτιδα