Σύνοψη AASLD 2022

Αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αγίου Θωμά 17, Αθήνα