Με το πέρας της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε για το Διοικητικό Συμβούλιο και το τμήμα Δοκίμων Μελών το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στα πλαίσια του 41ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα τελικά αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν με τη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με το σύστημα «ΖΕΥΣ».