ΜΑΘΗΜΑ 4ο

17 Ιανουαρίου 2023, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Παθήσεις ανώτερου γαστρεντερικού στην κύηση Όλγα Γιουλεμέ
Παθήσεις ήπατος και κύηση Ιωάννης Γουλής
Ηπατικά νοσήματα που εκδηλώνονται αποκλειστικά στην κύηση Εμμανουήλ Σινάκος
Ενδοσκόπηση στη κύηση Γεωργία Λαζαράκη

Ό. Γιουλεμέ | Παθήσεις ανώτερου γαστρεντερικού στην κύηση

Ι. Γουλής | Παθήσεις ήπατος και κύηση

Ε. Σινάκος | Ηπατικά νοσήματα που εκδηλώνονται αποκλειστικά στην κύηση

Γεωργία Λαζαράκη | Ενδοσκόπηση στη κύηση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2022-2023

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη