Γραπτή δοκιμασία
1ης περιόδου

1-3 Φεβρουαρίου 2019

Κατάλληλο για όλους - Δεν είναι διαγώνισμα

Καλείστε να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική διαδικασία της γραπτής δοκιμασίας στις βασικές γνώσεις που παρουσιάστηκαν στη πρώτη περίοδο των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της ΕΓΕ του προγράμματος 2018-2019, που θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 1 έως την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019

Περιγραφή της διαδικασίας

  • Την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019 θα λάβετε με e-mail το έντυπο των εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση της φόρμας υποβολής των απαντήσεων.
  • Στην σελίδα της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν
  • Αν δεν είστε σίγουροι για την σωστή απάντηση μπορείτε να ξαναδείτε το βίντεο και τα πρακτικά του αντίστοιχου μαθήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.hsg.gr/πρόγραμμα-μετεκπαιδευτικών-μαθημάτ-8/
  • Η διαδικασία της υποβολής των απαντήσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 23:59 της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου 2019
  • Με το πέρας της διαδικασίας θα λάβετε μέσω e-mail από την Επιτροπή Εκπαίδευσης την επίδοσή σας και τα τυχόν λάθη σας
  • Επιτυχής συμμετοχή θεωρείται το 75% της υψηλότερης βαθμολογίας που θα επιτευχθεί
  • Απαραίτητη η επιτυχία για χορήγηση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος

Προγραμματίστε να αφιερώσετε λίγες ώρες για αυτοεκτίμηση των γνώσεων σας

Αυτοαξιολόγηση γνώσεων 1ης περιόδου για Γαστρεντερολόγους

Αν είστε γαστρεντερολόγος σας προτείνουμε ένα τρόπο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που στηρίζεται στην αυτοαξιολόγηση των γνώσεων σας, απαντώντας σε 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στα θέματα του 1ου μέρους των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της ΕΓΕ του Προγράμματος 2018-2019

Προτεινόμενη διαδικασία

  1. Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 θα λάβετε με e-mail το έντυπο των εξετάσεων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση της φόρμας υποβολής των απαντήσεων.
  2. Στην σελίδα της ηλεκτρονικής φόρμας θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν
  3. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σκεπτικό των σωστών απαντήσεων παρακολουθώντας τα βίντεο των μαθημάτων του αντίστοιχου θέματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.hsg.gr/πρόγραμμα-μετεκπαιδευτικών-μαθημάτ-8/ της ιστοσελίδας της ΕΓΕ (www.hsg.gr)

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σε θέματα καθημερινής κλινικής πράξης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Χρήστος Καρακόϊδας
Γραμματέας

Κων/νος Σουφλέρης
Γεώργιος Μπάμιας
Δημήτριος Πολύμερος

Μέλη

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για την διευκόλυνση σας κατεβάστε το έντυπο των ερωτήσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο για να μπορέσετε να την μελετήσετε και μετά συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα των ερωτήσεων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της ηλεκτρονικής φόρμας.