Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το American College of Gastroenterology (ACG) χορηγεί κάθε χρόνο μια υποτροφία διάρκειας 6 (έξι) μηνών στις ΗΠΑ.

Η υποτροφία είναι της τάξης των $10.000 και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και την εκπαίδευση στην κλινική έρευνα ούτως ώστε οι υποψήφιοι να αποκτήσουν μια νέα τεχνική ή γνωστική δεξιότητα.

Οι αιτήσεις που καταθέτονται από τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους (μία φορά τον χρόνο) πρέπει να συνοδεύονται και από συστατικές επιστολές εκ μέρους της ΕΓΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον υπεύθυνο της υποεπιτροπής στο bhavana.rao@mountsinai.org για πληροφορίες.

Πληροφορίες επίσης μπορείτε να βρείτε στο https://gi.org/trainees/gi-training-grants.