Φόρτωση Εκδηλώσεις

6η Διαδικτυακή Μετεκπαιδευτική Εκδήλωση Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Εγγραφή με email στο gi.clinic.pagni@gmail.com
Συντονιστής: Ι. Κουτρουμπάκης

Πρόγραμμα

18.00 – 18.50
Δύσκολοι πολύποδες παχέος εντέρου
Παρουσίαση 1: Α. Ψιστάκης – Γ. Πασπάτης 18.00 – 18.15
Παρουσίαση 2: Ε. Πετρουλάκη – Ε. Καλαϊτζάκης 18.15 – 18.30
Διάλεξη: Αντιμετώπιση δύσκολων πολυπόδων παχέος εντέρου – Γ. Τριμπόνιας 18.30 – 18.50

18.50 – 19.40
Ασθενής με ηπατίτιδα Β και απρόβλεπτη εξέλιξη
Παρουσίαση: Α. Βενιαμίν 18:50 – 19:05
Σχολιασμός: Ε. Θαλασσινός 19.05 – 19.20
Διάλεξη: Μικρά μυστικά στην παρακολούθηση και θεραπεία της ηπατίτιδας Β
– Δ. Σαμωνάκης 19.20 – 19.40

19.40 – 20.30
Νεαρός με ενσφήνωση βλωμού και διάτρηση οισοφάγου
Παρουσίαση: Μ. Τσαφαρίδου 19.40 – 19.55
Σχολιασμός: Κ. Αυγουστάκη – Β. Βαλάτας 19.55 – 20.10
Διάλεξη: Διάγνωση και αντιμετώπιση ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας
– Α. Παπαδοπούλου 20.10 – 20.30

Ομιλητές

- Αικατερίνη Αυγουστάκη, Γαστρεντερολόγος – Επικουρική Επιμελήτρια, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Βασίλειος Βαλάτας, Γαστρεντερολόγος – Επιμελητής Α’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ανδρέας Βενιαμίν, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ευάγγελος Θαλασσινός, Παθολόγος – Επιμελητής Α', «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ευάγγελος Καλαϊτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ιωάννης Κουτρουμπάκης, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας – Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Παιδίατρος–Παιδογαστρεντερολόγος – Διευθύντρια, Α ́ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝ Παίδων «Η Αγ. Σοφία»
- Γρηγόριος Πασπάτης, Γαστρεντερολόγος – Συντονιστής Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ελένη Πετρουλάκη, Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Δημήτριος Σαμωνάκης, Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Γιώργος Τριμπόνιας, Γαστρεντερολόγος – Επιμελητής Β’, Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» - Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγ. Βαρβάρα»
- Μαρία Τσαφαρίδου, Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
- Ανδρέας Ψιστάκης, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, «Βενιζέλειο» Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Share This Story, Choose Your Platform!