Προσεχείς Εκδηλώσεις

  1. 5th AISDD 2020

    3 Ιουλίου - 4 Ιουλίου
  2. 18ο Πανελλήνιο Υπατολογικό Συνέδριο

    11 Σεπτεμβρίου - 13 Σεπτεμβρίου
  3. 12η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Εκδήλωση

    18 Σεπτεμβρίου - 20 Σεπτεμβρίου