Τόμος Περιλήψεων 36ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

μπορείτε να δείτε τον Τόμο Περιλήψεων του 36ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας