Τακτική Γενική Συνέλευση 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Ι. Γουλής

Α’ Αντιπρόεδρος
Κ. Τριανταφύλλου

Β’ Αντιπρόεδρος
Δ. Χριστοδούλου

Γενικός Γραμματέας
Μ. Οικονόμου

Ειδικός Γραμματέας
Γ. Καραμανώλης

Ταμίας
Α. Πρωτοπαπάς

Μέλη
Π. Αποστολόπουλος
Ι. Βλαχογιαννάκος
Κ. Θωμόπουλος

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Παπανικολάου

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Κατσογριδάκης

Ογκολογικό
Ι. Καραϊτιανός

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Δ. Νάστου

Βορείου Ελλάδος
Ι. Αβραμίδης

Δοκίμων Μελών
Γ. Καραμπέκος

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόεδρος
Δ. Χριστοδούλου

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 5 Αυγούστου 2019
Α.Π. 7783

Προς: τα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ σας γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση (πλασματική) των μελών θα γίνει το Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki στην Αλεξανδρούπολη κατά την διάρκεια του 39ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 στον ίδιο χώρο, οπότε και θα προχωρήσει στην διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

  1. Τριών (3) Τακτικών Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
  2. Δύο (2) Τακτικών Μελών για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (διετής θητεία)
  3. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή (διετής θητεία)
  4. Τριών (3) Δοκίμων Μελών για την Τριμελή Επιτροπή των Δοκίμων Μελών (1ετής θητεία) και
  5. Τριών (3) Μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Νοσηλευτικού Τμήματος (διετής θητεία)

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην γραμματεία της ΕΓΕ (φαξ: 210 672 7535, email: info@hsg.gr, secretariat@hsg.gr ) καθημερινά μέχρι την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της ΕΓΕ, ουδεμία αίτηση υποψηφιότητας θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό ημερομηνίες, για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων για τα διάφορα όργανα της ΕΓΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΓΟΥΛΗΣ Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ