ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ-ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
2013-2014

Ημερομηνία Θέμα Ομιλητές
8 Οκτωβρίου 2013 Διαγνωστικός χειρισμός συμπτωμάτων από το ανώτερο πεπτικό Α. Μαντίδης
Γ. Καραμανώλης
Μάθημα
5 Νοεμβρίου 2013 Διαγνωστική ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού Α. Μαντίδης
Α. Νταϊλιάνας
Μάθημα
3 Δεκεμβρίου 2013 Κινητικές διαταραχές ανώτερου πεπτικού Α. Μαντίδης
Σ. Σγούρος
Δ. Θεοδώρου
Μάθημα
14 Ιανουαρίου 2014 Διαγνωστικός και θεραπευτικός χειρισμός της γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου Κ. Βασιλειάδης
Ν. Βιάζης
Ε. Ξυνός
Μάθημα
21-22 Ιανουαρίου 2014 Γραπτές εξετάσεις Επιτροπή Εκπαίδευσης
4 Φεβρουαρίου 2014 Νόσος του πεπτικού έλκους-γαστρίτιδες και άλλες γαστροπάθειες Σ. Γεωργόπουλος
Ν. Μάθου
Μάθημα
4 Μαρτίου 2014 Αιμορραγία από το ανώτερο πεπτικό Ι. Βλαχογιαννάκος
Α. Αρμόνης
Μάθημα
1 Απριλίου 2014 Καρκίνος και λοιποί όγκοι οισοφάγου-στομάχου Ι. Καρούμπαλης
Δ. Θεοδώρου
Ε. Ξυνός
Η. Αθανασιάδης
Μάθημα
6 Μαΐου 2014 Λειτουργικές παθήσεις του ανώτερου πεπτικού Α. Κογεβίνας
Χ. Καρακόϊδας
Μάθημα
3 Ιουνίου 2014 Επεμβατική ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού Δ. Καπετάνος
Γ. Στεφανίδης
Μάθημα
10-11 Ιουνίου 2014 Γραπτές εξετάσεις Επιτροπή Εκπαίδευσης