Προκήρυξη αρχαιρεσιών ΕΓΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Κ. Τριανταφύλλου

Α’ Αντιπρόεδρος
Ι. Βλαχογιαννάκος

Β’ Αντιπρόεδρος
Κ. Θωμόπουλος

Γενικός Γραμματέας
Π. Αποστολόπουλος

Ειδικός Γραμματέας
Α. Κωφοκώτσιος

Ταμίας
Α. Πρωτοπαππάς

Μέλη
Μ. Μελά
Μ. Οικονόμου
Δ. Σαμωνάκης

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Παπανικολάου

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Κατσογριδάκης

Ογκολογικό
Ι. Καραϊτιανός

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Δ. Νάστου

Βορείου Ελλάδος
Ι. Αβραμίδης

Δοκίμων Μελών
Γ. Καραμπέκος

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
Πρόεδρος
Δ. Χριστοδούλου

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 4 Oκτωβρίου 2020
Α.Π. 7868

Προς: τα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σας γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση (πλασματική) των μελών της θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην Αθήνα.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 στον ίδιο χώρο, κατά την διάρκεια του 40ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, οπότε και θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Όπως ήδη γνωρίζετε οι αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα θα γίνουν με βάση τον νέο καταστατικό της ΕΓΕ που ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση της 7ης Μαρτίου 2020.

Στη Γενική Συνέλευση επομένως θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

  1. Ενός (1) Τακτικού μέλους για την θέση του Αντιπροέδρου Α’
  2. Δύο (2) Τακτικών μελών για νέα μέλη του ΔΣ
  3. Τριών (3) Τακτικών μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Ενδοσκοπικού Τμήματος (2ετής θητεία)
  4. Τριών (3) Τακτικών μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» (2ετής θητεία)
  5. Τριών (3) μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Δοκίμων Μελών (μονοετής θητεία) και
  6. Τριών (3) μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Νοσηλευτικού Τμήματος (2ετής θητεία)

Με βάση τον από 2/10/2020 Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας της ΕΓΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με πλειοψηφία, να περατωθεί η λειτουργία των Τμημάτων Παγκρέατος – Χοληφόρων, Παχέος Εντέρου – Πρωκτού και Ογκολογικού, για τα οποία δεν θα διεξαχθούν εκλογές.

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στα γραφεία της ΕΓΕ (Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, τηλ. 2106727531, email: info@hsg.gr) καθημερινά από τις 10:00 έως 17:00 μέχρι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις και για τους υποψηφίους για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» με την ίδια ημερομηνία λήξης υποβολής. Οι αρχαιρεσίες για την ανωτέρω επιτροπή θα διενεργηθούν στην έδρα του Τμήματος (Θεσσαλονίκη) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΓΕ, ουδεμία αίτηση υποψηφιότητας θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Το ΔΣ της ΕΓΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό, ημερομηνίες για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων για τα διάφορα όργανα της Εταιρείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Τριανταφύλλου Π. Αποστολόπουλος