Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Νέων Μελών

Επιτροπής νέων μελών της ΕΓΕ  αποτελούμενης από τους κ.κ.

Πρόεδρος
Κ. Τριανταφύλλου

Γεν. Γραμματέας
Π. Αποστολόπουλος

Τακτικά Μέλη
Ε. Καλαφάτης
Γ. Πασπάτης
Ι. Καραϊτιανός

Η επιτροπή αφού έλαβε γνώση των αιτήσεων των υποψηφίων Μελών αποφάσισε όπως προτείνει προς έγκριση από το ΔΣ:

Ως Πάρεδρο Μέλος προτείνεται η έγκριση της υποψηφιότητας του κ. Κων/νου Παπίρη - Χειρουργού

Ως Τακτικά Μέλη προτείνονται οι κάτωθι Γαστρεντερολόγοι:

 1. Στασινός Ιωάννης
 2. Μπαλάνης Θωμάς
 3. Βαρυτιμιάδης Λάζαρος
 4. Παπαστεργίου Βασίλειος
 5. Καλαϊτζάκης Ευάγγελος
 6. Καρατζάς Παντελής
 7. Διαμαντοπούλου Γεωργία
 8. Μιχαλόπουλος Γεώργιος
 9. Μόσχοβης Δημήτριος
 10. Καλαφατέλη Μαρία
 11. Μάντακα Αικατερίνη\
 12. Παναγιωτάκη Μαρία
 13. Χρονάκης Μιχαήλ
 14. Οικονομάκης Αριστείδης
 15. Ζαχαροπούλου Ειρήνη
 16. Πενέσης Γεώργιος
 17. Κατσούλη Αστριτ
 18. Παπαδημητρίου Ελένη
 19. Τσιώνης Γεώργιος
 20. Βιόλατζη Παρασκευή
 21. Βραδέλης Στέργιος
 22. Περλέπε Νικολέτα
 23. Τσολιάς Χρυσόστομος
 24. Μπουμπονάρης Αλέξανδρος
 25. Νάκος Ανδρέας
 26. Δημόπουλος Κων/νος
 27. Γαλανόπουλος Μιχαήλ
 28. Συμβουλάκης Εμμανουήλ
 29. Φυτίλη Παρασκευή
 30. Παπαδόπουλος Βασίλειος
 31. Οικονόμου Κων/νος
 32. Παπαφραγκάκης Χαρίλαος
 33. Λαλλά Ευθυμία
 34. Φιλιππάκου Αικατερίνη
 35. Τσουκάλη Εμμανουέλα
 36. Σιακαβέλλας Σπυρίδων
 37. Δρυγιαννάκης Ιωάννης
 38. Γκαρτζώνης Ιωάννης
 39. Μάγειρας Νικόλαος

Τα μέλη της Επιτροπής

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας Τακτικά Μέλη
Κ. Τριανταφύλλου Π. Αποστολόπουλος Ε. Καλαφάτης
Γ. Πασπάτης
Ι. Καραϊτιανός