Σας κοινοποιούμε το νέο ΦΕΚ για τις ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένης της Γαστρεντερολογίας, προς ενημέρωσή σας