ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Ι. Γουλής

Β’ Αντιπρόεδρος
Κ. Κοτζάμπαση

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Μ. Οικονόμου

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Κ. Θωμόπουλος
Κ. Τριανταφύλλου
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Κ. Μιλτιάδου

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2018
Α.Π. 7758

Προς: τα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σας ενημερώνει ότι μετά την παραίτηση του συναδέλφου κ. Γ. Κολιού από την Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής του 39ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη 10-13 Οκτωβρίου 2019, αποφασίστηκε ομόφωνα όπως ανατεθεί η Προεδρία στον Καθηγητή κ. Κ. Μιμίδη.

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
sign-viazis
Δ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ