Το ενημερωτικό δελτίο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Κάθε τρίμηνο η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία ενημερώνει τα μέλη της μέσα από την τριμηνιαία έκδοση της για δρώμενα στο χώρο της γαστρεντερολογίας