Τα άρθρα από την μηνιαία βιβλιογραφική ενημέρωση εμφανίζονται μόνο στα μέλη της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας που έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους και τα δόκιμα μέλη.