Αίτηση υποψήφιου τακτικού μέλους

Οι όροι υποψηφιότητας είναι:

Α. Για τους υποψήφιους για Τακτικά Μέλη, Γαστρεντερολόγους: Συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος, όπου θα αναγράφονται οι εργασίες του υποψηφίου οι σχετικές με το πεπτικό σύστημα, η κλινική δραστηριότητα και εμπειρία, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας και οι τυχόν ακαδημαϊκοί τίτλοι.

Β. Για τους υποψηφίους για Τακτικά Μέλη άλλων ειδικοτήτων: απαιτούνται η συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος, όπως περιγράφεται παραπάνω, και επιπλέον:

 1. Να έχουν συμμετάσχει σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις εργασίες σχετικές με το πεπτικό σύστημα δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά ιατρικά περιοδικά.
 2. Να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από δύο (2) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, ένα (1) τουλάχιστον της ιδίας ειδικότητας, από τα οποία να προκύπτει η ιδιαίτερη ενασχόληση με το πεπτικό σύστημα και η διάθεση συνεχούς βελτίωσης στα πλαίσια της ειδικότητάς τους.
 3. Να έχουν ενεργό συμμετοχή σε δύο (2) από τα πέντε (5) τελευταία Πανελλήνια Γαστρεντερολογικά Συνέδρια.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από πενταμελή Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και από τρία (3) επιπλέον μέλη που θα επιλέγονται ετησίως και κατ’ ακολουθία (εναλλαγή) με βάση την αρχαιότητα εγγραφής τους στο Μητρώο (όχι στην Επετηρίδα) από το σώμα των Τακτικών Μελών της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, δύο Γαστρεντερολόγους τακτικά μέλη της ΕΓΕ που θα επιλέγονται από τους εν ενεργεία Διευθυντές Γαστρεντερολόγους και από Γαστρεντερολόγους εν ενεργεία μέλη των τριών πρώτων βαθμίδων του ΔΕΠ και ένα μέλος εκ των λοιπών ειδικοτήτων που επιλέγεται από τους μη Γαστρεντερολόγους εν ενεργεία Διευθυντές και εν ενεργεία μέλη των τριών πρώτων βαθμίδων του ΔΕΠ. Για την αποδοχή νέου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από τα 2/3 των παρόντων Τακτικών Μελών κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τριάντα 30.

Το υποψήφιο Μέλος παρίσταται στη Γενική Συνέλευση (εκτός αν κωλύεται και το έχει γραπτά γνωστοποιήσει) και, μετά την ανακήρυξη, του απονέμεται το έγγραφο εκλογής Τακτικού Μέλους της ΕΓΕ ή Τμήματος και το σήμα της Εταιρείας. Το νέο μέλος αποκτά το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν από την επόμενη Γενική συνέλευση και όχι από αυτή από την οποία έγινε δεκτό.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ ([email protected]). Η αποδοχή της αίτησής σας θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Φόρμα Αίτησης

Το όνομά σας (υποχρεωτικό)
Διεύθυνση
Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Ημ/νία Γέννησης (υποχρεωτικό)
Ημ/νία Λήψης Ειδικότητας (υποχρεωτικό)
Το email σας (υποχρεωτικό)
Δικαιολογητικά
Με τη χρήση αυτής της φόρμας, συμφωνείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από αυτή την ιστοσελίδα.

Προσεχείς Εκδηλώσεις

 1. 18ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο

  11 Σεπτεμβρίου - 13 Σεπτεμβρίου
 2. 12η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Εκδήλωση

  18 Σεπτεμβρίου - 20 Σεπτεμβρίου
 3. UEG Week Virtual 2020

  11 Οκτωβρίου - 13 Οκτωβρίου