Αίτηση υποψήφιου Πάρεδρου Μέλους

Οι όροι υποψηφιότητας είναι:

...

Β. Για τους υποψηφίους για Πάρεδρα Μέλη απαιτούνται:

 1. Η συμπλήρωση αιτήσεως και βιογραφικού σημειώματος όπου να αποδεικνύεται η ενασχόλησή τους με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος.
 2. Να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από δύο (2) Τακτικά Μέλη της Εταιρείας, από τις οποίες να προκύπτει η ιδιαίτερη ενασχόληση με το πεπτικό σύστημα.

Η κρίση των αιτήσεων γίνεται μία φορά τον χρόνο, στο δεύτερο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου από Επιτροπή που εξετάζει αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Για την αποδοχή νέου Πάρεδρου Μέλους απαιτείται η έγκριση της υποψηφιότητάς του από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας».

Πάρεδρα μέλη εκλέγονται γιατροί άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος μέσα στα πλαίσια της ειδικότητάς τους. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Συμμετέχουν στις Γενικές Συνέλευσεις, με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου. Πληρώνουν συνδρομή, λαμβάνουν το περιοδικό και έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλνονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της ΕΓΕ ([email protected]). Η αποδοχή της αίτησής σας θα επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Φόρμα Αίτησης

  Το όνοματεπώνυμο σας (υποχρεωτικό)
  Διεύθυνση κατοικίας
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  Έτος γεννήσεως (υποχρεωτικό)
  Έτος Λήψης Ειδικότητας (υποχρεωτικό)
  Το email σας (υποχρεωτικό)
  Δικαιολογητικά
  Με τη χρήση αυτής της φόρμας, συμφωνείτε με την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από αυτή την ιστοσελίδα.