Μήνυμα Προέδρου

Σκοπός της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας (Ε.Γ.Ε.) είναι η μελέτη και η προαγωγή των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων που έχουν σχέση με τα νοσήματα του πεπτικού συστήματος.

Ειδικότερα οι επιμέρους στόχοι της Εταιρείας, ενδεικτικά είναι:
- Η εκπόνηση, η εφαρμογή και η εποπτεία προγραμμάτων μεταπτυχιακής - συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας στη Γαστρεντερολογία.
- Η πληρέστερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου των προόδων της Γαστρεντερολογίας, τόσο στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα όσο και στον τομέα της πρόληψης.
- Η θεσμική εκπροσώπηση των Γαστρεντερολόγων στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης, της μετεκπαίδευσης και της άσκησης της Γαστρεντερολογίας στη χώρα μας.
- Η συνεργασία με Ελληνικές και Ξένες Επιστημονικές Εταιρείες,
- Η εισήγηση των καταλλήλων κάθε φορά μέτρων για την κατοχύρωση και προώθηση του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών της.
- Η προβολή της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής κοινότητας στο Εξωτερικό.
- Η προάσπιση και προαγωγή των επιστημονικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών.

Κωνσταντίνα Παρασκευά MD, PhD, FEBGH

Πρόεδρος Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας
Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη
Γαστρεντερολογικού Τμήματος και Μονάδας Ενδοσκοπήσεων
Γ.N.N. Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων