«Μαθαίνω να Ζω με ΙΦΝΕ»

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα