Σύνοψη AASLD 2022

Αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας», Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αγίου Θωμά 17, Αθήνα

«Μαθαίνω να Ζω με ΙΦΝΕ»

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη) Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα