Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διημερίδα των Τμημάτων της ΕΓΕ που διεξήχθη και εφέτος στο Crowne Plaza. Το επίπεδο των παρουσιάσεων ήταν υψηλό με πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση αλλά παράλληλα και με προσανατολισμό σε πρακτικές συμβουλές στην  εξάσκηση των καθημερινών εφαρμογών της Ιατρικής. Στην εφετινή διοργάνωση επιχειρήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η ενσωμάτωση του τμήματος των Δοκίμων μελών στις παρουσιάσεις των βασικών επιστημονικών τμημάτων της ΕΓΕ. Μετά το πέρας της διοργάνωσης ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση που διηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΓΕ και ο πρόεδρος του Ενδοσκοπικού τμήματος  με τους παρισταμένους νέους και πιο ώριμους συναδέλφους από όπου εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα για τη μελλοντική διοργάνωση της Διημερίδας και των εκδηλώσεων της ΕΓΕ γενικότερα.