Προ ημερών αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τον Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης φωτογραφία ασθενούς μετά από ενδοσκόπηση να είναι ξαπλωμένος σε καρέκλες του χώρου αναμονής. Στο σχόλιό του ο Ιατρός ζητά συγγνώμη από τους ασθενείς για τη διαθέσιμη “αίθουσα ανάνηψης”. Για το θέμα ο Υπουργός Υγείας διέταξε επείγουσα ΕΔΕ.

Η επιστημονική κοινότητα των Γαστρεντερολόγων προκειμένου να φωτίσει το ευαίσθητο αυτό θέμα παραθέτει τα εξής: Οι ενδοσκοπήσεις πεπτικού διενεργούνται κατά κανόνα με χρήση καταστολής με σκοπό την καλύτερη ανοχή των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας της εξέτασης. Ο βαθμός καταστολής εξαρτάται από το είδος της ενδοσκοπικής εξέτασης και την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Για την καταστολή στις ενδοσκοπήσεις βρίσκεται σε ισχύ πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.

Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας της ενδοσκόπησης ο ασθενής είναι αναγκαίο να παραμείνει για παρακολούθηση η/και ανάνηψη για χρονικό διάστημα, ανάλογα με την περίπτωση, πριν την αποχώρηση από την Ενδοσκοπική Μονάδα για την κλίνη του η εκτός Νοσοκομείου αν πρόκειται για εξωτερικό ασθενή.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ενδοσκοπήσεων, της Αμερικανικής Εταιρείας Ενδοσκοπήσεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενδοσκόπησης, αλλά και των αντίστοιχων Ελληνικών Εταιρειών, κάθε Ενδοσκοπική Μονάδα θα πρέπει να διαθέτει χώρο ανάνηψης κατάλληλα εξοπλισμένο και σε χωροταξική επαφή με τις αίθουσες ενδοσκοπήσεων για την παραμονή των ασθενών όσο χρειαστεί (ενδεικτικά προβλέπονται δύο κλίνες ανά αίθουσα ενδοσκοπήσεων).

Τέτοιοι χώροι ΔΕΝ υπάρχουν σε όλα τα Νοσοκομεία που λειτουργούν Μονάδες Ενδοσκοπήσεων, παρά τη σημαντική πρόοδο που υπάρχει σε αυτό το θέμα τα τελευταία χρόνια.

Το συγκεκριμένο νοσοκομείο που αφορά η ανάρτηση δεν διαθέτει αίθουσα ανάνηψης και σχετικό αίτημα του τμήματος είναι σε εκκρεμότητα από 3ετίας τουλάχιστον.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής και επίμονη προσπάθεια από όλους για τη διασφάλιση υποδομών για την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες μέγιστης ασφάλειας των ασθενών.

Ο Διευθυντής Γαστρεντερολόγος που έκανε την ανάρτηση είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και αμέμπτου ηθικής και υπηρετεί με συνέπεια και πίστη διαχρονικά το ΕΣΥ.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να συμβάλλει, όπου δεν υπάρχει, στη διάθεση και διαμόρφωση χώρων για τις Μονάδες Ενδοσκοπήσεων στα Νοσοκομεία, που να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Ελληνικής Γαστρεντερολογικής

ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Εταιρείας Επαγγελματικής Ένωσης
Γαστρεντερολόγων Ελλάδας