ΜΑΘΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

22 Φεβρουαρίου 2023, Διαδικτυακό Μάθημα

Θέμα Εκπαιδευτής
Επιδημιολογία - πρόληψη - διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Ζουριδάκης
Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση Εμμανουήλ Σινάκος
Τοπικο-περιοχικές θεραπείες Ευάγγελος Πετσατώδης

Video | Μάθημα ΤΒΕ Φεβρουαρίου 2023

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2022-2023

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη