ΜΑΘΗΜΑ 8ο

16 Μαΐου 2023, Διαδικτυακό Μάθημα
16:00 - 20:00

Θέμα Εκπαιδευτής
Βιοδείκτες (CRP, Καλπροτεκτίνη κλπ) Αγγελική Χρηστίδου
Ενδοσκόπηση Iωάννης Στασινός
Ιστολογική (Κριτική προσέγγιση από την πλευρά του κλινικού ιατρού) Νικολέττα Μάθου
Τεχνητή νοημοσύνη στην ενδοσκόπηση (διάγνωση νόσου, βαρύτητας, δυσπλασίας κλπ) Αναστάσιος Μανωλάκης
Μερική ή ολιστική προσέγγιση των -omics στις ΙΦΝΕ (μικροβίωμα, γονιδίωμα, μεταγράφωμα, περιβαντολλοντικοί παράγοντες – exposome, κλπ) Γεράσιμος Μάντζαρης

Αγγελική Χρηστίδου | Βιοδείκτες (CRP, Καλπροτεκτίνη κλπ)

Iωάννης Στασινός | Ενδοσκόπηση

Νικολέττα Μάθου | Ιστολογική (Κριτική προσέγγιση από την πλευρά του κλινικού ιατρού)

Αναστάσιος Μανωλάκης | Τεχνητή νοημοσύνη στην ενδοσκόπηση (διάγνωση νόσου, βαρύτητας, δυσπλασίας κλπ)

Γεράσιμος Μάντζαρης | Μερική ή ολιστική προσέγγιση των -omics στις ΙΦΝΕ (μικροβίωμα, γονιδίωμα, μεταγράφωμα, περιβαντολλοντικοί παράγοντες – exposome, κλπ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2022-2023

Σπύρος Μιχόπουλος
Πρόεδρος

Ν. Μάθου
Γραμματέας

Μ. Τζουβαλά
Ο. Γιουλεμέ
Π. Μπομπότση
Μέλη