Φόρτωση Εκδηλώσεις

13η Διαδικτυακή Μετεκπαιδευτική Εκδήλωση Γαστρεντερολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας

Εγγραφή με email στο gi.clinic.pagni@gmail.com
Συντονιστής: Ι. Κουτρουμπάκης

Πρόγραμμα

18.05 – 19.00
Νεαρός ασθενής με σημαντική απώλεια βάρους και σοβαρές πολυσυστηματικές εκδηλώσεις
Παρουσίαση: Μ. Γιανναράκης – Β. Βαλάτας 18.05 – 18.20
Σχολιασμός: Μ. Κουλεντάκη – Χ. Πλέρος – Κ. Φαλούτσος 18.20 – 18.35
Διάλεξη: Kαχεξία και Πεπτικό σύστημα Μ. Χουρδάκης 18.35 – 18.55

19.00 – 20.00
Ασθενής με τυχαίο εύρημα διάτασης ενδοηπατικών χοληφόρων
Παρουσίαση: Γ. Χλωράκης 19.00 – 19.15
Σχολιασμός: Ε. Καλαϊτζάκης - Ι. Χατζάρας 19.15 – 19.30
Διάλεξη: Λαπαροσκοπική ηπατεκτομή: Ενδείξεις, Οφέλη, Σωστή επιλογή ασθενών Ι. Χατζάρας 19.30 – 20.00

20.00 – 20.30
Περιπτώσεις εσφαλμένης ταυτοποίησης (mistaken identity): "COVID-19 απόστημα" και "H. pylori
γαστρίτιδα"
Παρουσίαση: Δ. Χούγιας 20.00 – 20.20
Σχολιασμός: Α. Μανωλάκης 20.10 – 20.30

Ομιλητές

 • Βασίλειος Βαλάτας, Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Μιλτιάδης Γιανναράκης, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ευάγγελος Καλαϊτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Μαίρη Κουλεντάκη, Γαστρεντερολόγος-Ηπατολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ιωάννης Κουτρουμπάκης, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας – Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Αναστάσιος Μανωλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
 • Χρήστος Πλέρος, Νεφρολόγος – Επιμελητής Α’, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Κωνσταντίνος Φαλούτσος, Ψυχίατρος – Διευθυντής ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Ιωάννης Χατζάρας, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Αττικό Νοσοκομείο
 • Γεώργιος Χλωράκης, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
 • Δημήτριος Χούγιας, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
 • Μιχαήλ Χουρδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Υγιεινής, Κοινωνικής-Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, ΑΠΘ

Share This Story, Choose Your Platform!