Υποψηφιότητες για τα διάφορα όργανα της Εταιρείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Ι. Γουλής

Β’ Αντιπρόεδρος
Κ. Κοτζάμπαση

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Μ. Οικονόμου

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Κ. Θωμόπουλος
Κ. Τριανταφύλλου
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Κ. Μιλτιάδου

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2018
Α.Π. 7736

Προς: τα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της επιστολής μας με ΑΠ 7689/15-10-18, σας ενημερώνουμε για τους υποψηφίους στα διάφορα όργανα της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποστολόπουλος Περικλής
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Νταϊλιάνας Απόστολος
Πρωτοπαπάς Ανδρέας

Ενδοσκοπικό Τμήμα
Εμμανουήλ Θεόδωρος
Νικολόπουλος Αντώνιος
Παπανικολάου Ιωάννης

Τμήμα Παγκρέατος – Χοληφόρων
Κατσογριδάκης Ιωάννης
Μπάκος Δημήτριος
Σιούλας Αθανάσιος

Τμήμα Παχέος Εντέρου – Πρωκτού
Κοτζάμπαση Κατερίνα
Νάστου Δέσποινα
Ταστεμίρογλου Θεολόγος

Ογκολογικό Τμήμα
Καραϊτιανός Ιωάννης
(τα υπόλοιπα μέλη θα οριστούν από την Γενική Συνέλευση)

Τμήμα Δοκίμων Μελών
Κανείς υποψήφιος (θα οριστούν από την Γενική Συνέλευση)

Τμήμα Βορ. Ελλάδος «Μακεδονία»
Αβραμίδης Ιάκωβος
Ηλίας Αναστάσιος
Μάρης Θεοφάνης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:30 έως 15:30 στην αίθουσα Α του ξενοδοχείου Divani Caravel στην Αθήνα στα πλαίσια του 38ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνουν:

  1. Εκλογή Νέων Μελών
  2. Απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Οικονομικός απολογισμός απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Απολογισμός πεπραγμένων Επιστημονικών και Γεωγραφικών Τμημάτων
  5. Απολογισμός πορείας περιοδικού Annals of Gastroenterology
  6. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων

Η ανακοινωθείσα 1η Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 1η Δεκεμβρίου 2018, στην προηγούμενη επιστολή μας, στον ίδιο χώρο, είναι η υποχρεωτικά προβλεπόμενη από τον νόμο (πλασματική) και είναι βέβαιο ότι δεν θα συγκεντρώσει απαρτία.

Προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας,

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
sign-viazis
Δ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ