Τακτική Γενική Συνέλευση 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Ι. Γουλής

Β’ Αντιπρόεδρος
Κ. Κοτζάμπαση

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Μ. Οικονόμου

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Κ. Θωμόπουλος
Κ. Τριανταφύλλου
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Κ. Μιλτιάδου

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 12 Οκτωβρίου 2018
Α.Π. 7689

Προς: τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας σας γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση (πλασματική) των μελών της θα γίνει το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα κατά την διάρκεια του 38ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 στον ίδιο χώρο, οπότε θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

  1. Τριών (3) Τακτικών Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ
  2. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Ενδοσκοπικού Τμήματος (2ετής θητεία)
  3. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Παγκρέατος – Χοληφόρων (2ετής θητεία)
  4. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Παχέος Εντέρου – Πρωκτού (2ετής θητεία)
  5. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Ογκολογικού Τμήματος (2ετής θητεία)
  6. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» (2ετής θητεία)
  7. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Δοκίμων Μελών (μονοετής θητεία)

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στα γραφεία της ΕΓΕ (Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, τηλ. 210 672 7531, φαξ. 210 672 7535, email: info@hsg.gr ) καθημερινά από τις 10:00 έως 17:00 μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00.

Θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις και για τους υποψηφίους για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» με την ίδια ημερομηνία λήξης υποβολής. Οι αρχαιρεσίες για την ανωτέρω επιτροπή θα διενεργηθούν στην έδρα του Τμήματος (Θεσσαλονίκη) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΓΕ, ουδεμία αίτηση υποψηφιότητας θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Το ΔΣ της ΕΓΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό, ημερομηνίες για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων για τα διάφορα όργανα της Εταιρείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
sign-viazis
Δ. ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ