Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Δ. Ταμπακόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Κοτζάμπαση

Ταμίας
Γ. Καραμανώλης

Μέλη
Ι. Γουλής
Σ. Καραταπάνης
Δ. Χριστοδούλου

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Ι. Κουρούμπαλης

Παγκρέατος-Χοληφόρων
Ι. Παπανικολάου

Ογκολογικό
Δ. Τζιλβές

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Ι. Παπακωνσταντίνου

Βορείου Ελλάδος
Ο. Γιουλεμέ

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 27 Ιουλίου 2017
Α.Π. 7542

Προς: τα μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ σας γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση (πλασματική) των μελών της θα γίνει το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα Α στο Ξενοδοχείο ΜΑKEDONIA PALACE στη Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια του 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017 στον ίδιο χώρο, οπότε και θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

  1. Τριών (3) Τακτικών Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο
  2. Δύο (2) Τακτικών Μελών για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (διετής θητεία)
  3. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή (διετής θητεία)
  4. Τριών (3) Δοκίμων μελών για την Τριμελή Επιτροπή των Δοκίμων μελών (1ετής θητεία) και
  5. Τριών (3) Μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Νοσηλευτικού Τμήματος (διετής θητεία)

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στα γραφεία της ΕΓΕ (Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, τηλ. 2106727531-2, φαξ: 2106727535, email: hsg@hol.gr) καθημερινά από 10:00 έως 17:00 μέχρι την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 και ώρα 17:00.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΓΕ, ουδεμία αίτηση υποψηφιότητας θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό ημερομηνίες, για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα ονομάτα των υποψηφίων για τα διάφορα όργανα της ΕΓΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  sign-viazis
Σ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ