Τακτική Γενική Συνέλευση 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Έτος Ιδρύσεως 1952

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Σ. Δ. Γεωργόπουλος

Α’ Αντιπρόεδρος
Σ. Μιχόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος
Γ. Κολιός

Γενικός Γραμματέας
Ν. Βιάζης

Ειδικός Γραμματέας
Κ. Παρασκευά

Ταμίας
Δ. Τζιλβές

Μέλη
Σ. Καραταπάνης
Κ. Κοτζάμπαση
Δ. Ταμπακόπουλος

ΤΜΗΜΑΤΑ (Πρόεδροι)

Ενδοσκοπικό
Δ. Χριστοδούλου

Παγκρεατολογικό
Σ. Δελακίδης

Ογκολογικό
Ι. Πιλπιλίδης

Παχέος Εντέρου-Πρωκτού
Γ. Καραμανώλης

Βορείου Ελλάδος
Α. Πρωτοπαπάς

Δοκίμων Μελών
Π. Γκολφάκης

Νοσηλευτικό
Β. Χασκώνη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρόεδρος
Α. Μαντίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρόεδρος
Γ. Παπαθεοδωρίδης

ANNALS OF GASTROENTEROLOGY
Δ/ντής Σύνταξης
Ι. Κουτρουμπάκης

Αθήνα 28 Σεπτεμβρίου 2016
Α.Π. 7352

Προς: τα Τακτικά και Δόκιμα Μέλη της ΕΓΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ σας γνωστοποιεί ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση (πλασματική) των μελών της θα γίνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016 στην αίθουσα Α του Ξενοδοχείου DIVANI CARAVEL στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του 36ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016 στον ίδιο χώρο, οπότε θα προχωρήσει στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στη Γενική Συνέλευση θα διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή:

  1. Τριών (3) Τακτικών Μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕ
  2. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Ενδοσκοπικού Τμήματος (διετής θητεία)
  3. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Παγκρέατος – Χοληφόρων της ΕΓΕ (διετής θητεία)
  4. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Παχέος Εντέρου – Πρωκτού της ΕΓΕ (διετής θητεία)
  5. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Ογκολογικού Τμήματος της ΕΓΕ (διετής θητεία)
  6. Τριών (3) Τακτικών Μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία» της ΕΓΕ (διετής θητεία)
  7. Τριών (3) Δοκίμων Μελών για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Δοκίμων Μελών της ΕΓΕ (μονοετής θητεία)

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις παραπάνω θέσεις, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στα γραφεία της ΕΓΕ (Λ. Δημοκρατίας 67, 15451 Ν. Ψυχικό, τηλ. 210 672 7531, φαξ: 210 672 7535, email: hsg@hol.gr ) καθημερινά από τις 10:00 έως 17:00 μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις και για τους υποψηφίους για την Τριμελή Επιτροπή του Τμήματος Βορείου Ελλάδος «Μακεδονία», με την ίδια ημερομηνία λήξης υποβολής. Οι αρχαιρεσίες για την ανωτέρω επιτροπή θα διενεργηθούν στην έδρα του Τμήματος (Θεσσαλονίκη) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΓΕ, ουδεμία αίτηση υποψηφιότητας θα γίνει δεκτή πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Το ΔΣ της ΕΓΕ θα ενημερώσει εγγράφως όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό ημερομηνίες για την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων για τα διάφορα όργανα της Εταιρείας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 sign-georgopoulos sign-viazis
Σ. Δ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΒΙΑΖΗΣ